Tomáš Kybalion – Bílá Vrána, muž, kterého můžeme nazvat šamanem, 
jenž je propojený s krystaly, léčivými zvuky a také posvátnou geometrií.

Žije v Libočanech u Žatce, kde cítil vytvořit Krystalickou bytost, která je živoucím vědomím (spojená z mnoho lidských světelných vláken), které lidé emočně vložili do krystalů, jež tvoří kořeny, které vyživují hlavní část této světelné živoucí bytosti. Ve svém volném čase se již přes 30 let věnuje muzice. Hraje v několika kapelách na kytaru, foukací harmoniku a zpívá. Má rád toulky krajinou, pozorování krásy a moudrosti přírody, rád propojuje a studuje mnohé obory jako je astrologie, hudební nauka, matematika, alchymie a další.  


Tome, než se dostaneme k samotným obrazcům, mohl bys nám přiblížit, co je to posvátná geometrie?


Posvátná geometrie je jistý vesmírný jazyk, který pomocí přesných čar,
kružnic, oblouků a všeho, co nám geometrie nabízí, dokáže vyjádřit i
pomocí jednoho obrazce celou složitou filosofickou myšlenku. Ukazuje a
dokazuje nám mnohé propojení jak naší lidské existence se zákonitostmi
přírody, tak i celého vesmíru. Každý obrazec v sobě nese jistou vibraci
a moudrost, která do něho byla uložena velmi vyspělým vědomím, které nám tímto pomáhá při pochopení mnohých otázek na naší cestě.

Kdy přišel ten nápad vytvořit fyzicky tyto obrazce posvátné geometrie?

Když jsem před více jak rokem a půl lidem předal hudbu laděnou podle
posvátné geometrie, netušil jsem, že mí průvodci mne povedou mnohem dále a že budu tvořit i takto. Jak v meditacích, tak při mých intuitivních
vizích, mi byly postupně předávány obrazce od jednoho z mých průvodců,
kterým je Thovt. Vše bylo vysvětleno a po pokusu vše narýsovat na papír,
kde se velikost dostávala k formátu A2, jsem byl nucen naučit se rýsovat
v profesionálním programu AutoCad, aby vše mohlo být s přesností do 1 mm předáno dále moderní technologií. A tak jsem zasednul a vše bylo tak
jasné a přirozené, že během několika hodin jsem již suverénně rýsoval.

Kde všude tyto obrazce posvátné geometrie můžeme používat?

Tyto harmonizéry budou dolaďovat veřejné prostory, prostory jógových
center, masážních salónů, mohou být použity na seberozvojových seminářích, při harmonizaci a čištění našich osobních krystalů a mnohé
další.

Dále je možné díky meditaci a spojení se s touto symbolikou
otevřít jistou bránu vědomí v Akáše záznamů, a tam doladit, co ještě v
nás doladěno není a je spojeno s touto vibrací naší osobní zkušeností.

Mohl bys nám popsat svými slovy, co vnímáš a cítíš, že tento symbol jako celek předává?

 Tento obrazec je vstupní branou do naší 6. čakry z 12. Je to druhé energetické srdeční centrum. Energetická vibrace tohoto obrazu nese esenci sebelásky, seberozvoje, téma zraněného dítěte. Je tvořen
dvěma elementy ohně (muže) a vody (ženy), které spolu tančí tanec
harmonie a společně vytváří prostor dokonalosti v přijetí kvalit toho
druhého. Je to také jedna z kvalit, která byla po dlouhé roky v nás potlačována s tím, že se jedná o témata sobeckosti a sebestřednosti… Jak zajímavé.

Druhým srdečným energetickým centrem je naše 5. čakra z 12. Obrazec 5.čakry Kristovské bezpodmínečné lásky, lásky k přírodě, k druhým lidem, zvířatům, rodině, našim dětem atd. Jsou zde manifestovány čtyři živly (oheň, země, vzduch a voda), které tančí tanec harmonie v poměru geometrie Zlatého řezu, kde uprostřed nich je prostor, kde má svoje světelné vlákno i Éther …Kolik takových symbolů posvátné geometrie vnímáš, že by mělo vzniknout?

No to je otázka, na kterou zatím neznám odpověď. Cítím, že tak, jako máme 12 klapek na pianě, máme i 12 energetických center, která v sobě nosíme. A tak jistě dvanáct hlavních takovýchto obrazců vznikne. V tuhle chvíli jsem jich obdržel 9, a jakmile budou lidé na další připraveni, tak je jistě dostanou. 

Když už jsem zmínil klapky na pianě, tak mezi jednotlivými oktávami máme dvanáct půltónů z toho 7 bílých klapek (naše světlé stránky) a 5 je černých (naše stíny). Starší systém nás po dlouhá staletí učil jen přijetí těchto světlých stránek v nás a dnes již přijímáme i naše stíny a stáváme se celistvými bytostmi. Vše jsem dále propojil i do zvuku, kde se každé energetické centrum zesílí a dokáže se zharmonizovat i díky rozvibrování a sladění s jistou vibrací. Každý z těchto symbolů odpovídá i svými rozměry v mm, frekvenčním hodnotám v Hz danému energetickému místu v našem těle.

Mohou tě lidé kontaktovat, pokud by se chtěli s tebou poradit např. o
symbolu pro konkrétní nebo kolektivní práci, symbol na pozemek k daným účelům apod.? 

Ano, těchto variant je více. Tvořím lidem na jejich pozemcích energetické zářiče. Někteří lidé si také na svém pozemku nechali vytvořit živoucí krystalickou bytost. Napojením se na místo a ducha prostoru je možné pomocí krystalů doladit jednotlivé neduhy, vytvořit prostor na posvátná setkání s duchem místa i bytostmi prostoru. Je více způsobů, ale vždy je důležité přistupovat jak k prostoru, místu a všem bytostem, kteří tam žijí s pokorou, úctou a láskou. Dále je možné vytvořit i obrazce posvátné geometrie, které v sobě také nesou očisťující vibraci. Kontaktovat mne lidé mohou na E-mailu: 777132394@seznam.cz nebo facebooku Tomáš Kybalion.


Na závěr rozhovoru bych tě jako ostatní poprosila o sdílení, či nějaké
předání čtenářům i návštěvníkům prostoru Vesmírná Odysea…


 … Na své cestě životem jsem viděl mnohé. Procházíme velikou proměnou celé planety za posledních 100 let. Rychlost se stále zvyšuje. Přesnost je již dávno za možnostmi lidského faktoru. Brzy přijde doba, kdy mnohé nahradí stroje, a proto bych byl velmi rád, kdyby lidé nezapomněli na to nejdůležitější, a tím jest: Život je ve všem … To živoucno, co nás činí tak jedinečnými …miluji posvátnou geometrii, která ve své dokonalosti dokáže uchopit zrození života a jeho harmonii, ale zároveň miluji i tu nedokonalost života, která mne neustále učí. Proto bych chtěl lidem vzkázat: Nezapomínejme na své cestě k dokonalosti, že jsme živé bytosti, které cítí a mají tento dar. Máme možnost ochutnat díky tomuto jedinečnému citu a orgánu srdce jak hořkost, tak sladké prožitky tohoto světa … miluji barevnost tohoto žití …

S láskou, pokorou, úctou a harmonií v srdci Tom Kybalion


Tome, děkuji za rozhovor.

Kategorie: Nezařazené

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *